Treniņi bērnu un jauniešu grupām MTB riteņbraukšanā

Pirms došanās uz pirmo treniņu lūdzu sazināties ar treneri, lai noskaidrotu minimālo nepieciešamo aprīkojumu kas nepieciešams dalībai treniņos.

Pamatā bērniem un jauniešiem notiek riteņbraukšanas treniņi ar kalnu (MTB) velosipēdiem, treniņš var būt ar vispusīgas fiziskās sagatavotības (VFS) elementiem. Īpaši iepriekš paziņojot treniņš notiek tikai kā VFS treniņš.

“Sākuma sagatvotības” grupā ir 10 gadus  un vecāki zēni un meitenes. Visi jaunpienācēji sāk nodarbības “Sākuma sagatvotības” grupā. Treneri, novērtējot sportista sagatavotību, iekļauj to vecumam un sagatavotībai atbilstošā grupā. Izņēmuma gadījumā tiek uzņemti arī jaunāki sportisti.

“Pirmā treniņgrupa” grupa ir 11 līdz 14 gadus veci (2005.-2002.gadā dzimušie)

“Vecākā treniņgrupa” ir 15 gadus veci un vecāki (2001.gadā dzimuši un vecāki).

Visi treniņi kuri nav īpaši izcelti un par kuriem nav īpašu iepriekšēju paziņojumu notiek no Kārļa 12-1, Ikšķilē, šī ir pulcēšanās, satikšanās un izbraukšanas vieta. Nepieciešamības gadījumā pirms treniņa var veikt sīkos velosipēda remonta un sakopšanas darbus, piepumpēt riepas. Iespēja pārģērbties un atstāt mantas uz treniņa laiku.

 

* Ja īpaši nav izziņot savādāk, tad Vispusīgās Fiziskās Sagatavotības treniņš. Treniņā netiek izmantoti velosipēdi. Dienās kad līst lietus, snieg sniegs, vai ir citi nepatīkami laika apstākļi vai nav komfortabla gaisa temperatūra sportistiem kopā ar vecākiem jāizvērtē un jānolemj piedalīties treniņā vai nē, jāņem vērā konkrētā brīža veselības stāvoklis un apģērba iespējas, treneris treniņā ir un treniņš notiks jebkuros laika apstākļos, ja tieši pirms treniņā netiek izziņots savādāk.

** Treniņš notiek koptreniniņa ietvaros ar pieaugušiem sportistiem veicot vecumposmam atbilstošus uzdevumus. Tabulā minēts treniņa laiks. Pulcēšanās un izbraukšanas vietas var būt mainīgas.

*** Treniņš var notikt izbraukuma koptreniniņa ietvaros ar pieaugušiem sportistiem veicot individuālus uzdevumus kalnainā apvidū, sacensību distanču apskatēs uc. speciālajos treniņos. Nokļūšana uz un no ar kluba transportu. Izbraukšanas laiki atšķirīgi. Tabulā minēts treniņa laiks.

Stipra lietus un sliktu laika apstākļu gadījumā sazināties ar treneri. Lai sazināšanās notiktu plaši un operatīvi ir izveidotas īpašas grupas resursā WhattApp. 

Skolēnu brīvlaikos treniņu laiki var tikt mainīti. Precīza informācija tiek izziņota treniņos tieši pirms brīvlaika.

Līdzfinansējuma maksa bērnu un jauniešu treniņu nodarbībām Ikšķiles novadā  deklarētajiem bērniem ir 35.00 €/mēn. Pārējo novadu  sportistiem 40.00€/mēn.

 

Maksāšanas kārtība:

Maksājumi veicami uz priekšu, par tekošo mēnesi līdz 10. datumam, maksājot par katru mēnesi atsevišķi.
Maksājumā jānorāda bērna vārds, uzvārds un mēnesis, par kuru veikts maksājums.
Sporta klubs nepiestāda rēķinus.

BANKAS REKVIZĪTI:
Biedrība “KS Sporta Klubs”
Reģ.Nr.50008220051
Konts:
AS Swedbank LV38HABA0551037932250