Individuāli treniņu plāni riteņbraucējiem

Riteņbraukšanas un vispusīgas fiziskās sagatavotības treniņu plānošana no veselības līdz profesionālajam sportam. Visu līmeņu sportistu vadība sagatavošanai riteņraukšanas sacensībām.

Sadarbības veidi un apjomi:

Pamata treniņu plāns

•    1. Individuāli izstradāts treniņu plāns, kurš ir sastādīts uz mēnesi.
•    2. Bez maksas visi kluba rīkotie grupu treniņi.

Piemērots sportistiem - amatieriem ar vai bez iepriekšēju pieredzi, dažādās distancēs un vecuma grupās
35,- EUR/mēn.
 

Pilnais treniņu plāns

•    1. Individuāli izstradāts treniņu plāns, kurš ir sastādīts uz mēnesi pa nedēļām un var tikt pielāgots, ja nepieciešams tiek veikti grozījumi.
•    2. Bez maksas visi kluba rīkotie grupu treniņi.
•    3. Iknedēļas jaudas, sirds frekvences un atjaunošanās rādītāju pārskats, konsultācijas par uzturu, ekipējumu un inventāru, kā arī braukšanas iemaņām un sacensību taktiku.
•    4. Ja sportists vēlas, tad brīvi pieejama trenera konsultācija klātienē reizi nedēļā.
•    5. Visaptverošs nedēļas pārskats par iepriekšējiem treniņiem un datiem.
•    6. Konsultatīvi iknedēļas email un telefona zvani.

Piemērots sportistiem - amatieriem ar iepriekšēju pieredzi vai ambīcijām uz augstiem sasniegumiem sacensībās dažādās distancēs vai vecuma grupās
50,- EUR/mēn.
 

Profesionālais treniņu plāns

•    Individuāli izstrādāts treniņu plāns, kurš ir sastādīts uz mēnesi pa nedēļām, tiek pielāgots un nepieciešamības gadījumā tiek veikti nepieciešamie grozījumi atkarībā no snieguma un sportista ikdienas atjaunošanās norises.
•    Treniņu plāna korekcijas pirms treniņa atkarībā no atjaunošanās norises vai ja vienā treniņu dienā ir ieplānoti vairāki monocikli, tad iespējamas korekcijas to starpā.
•    Neierobežota mutvārdu komunikācija, izmantojot ērtu saziņas veidu (WhatsApp vai citu, email, SMS un telefona zvani).
•    TrainingPeaks Premium konts iekļauts cenā.
•    Ikdienas jaudas vai sirds frekvences pārskats, konsultācijas par uzturu, ekipējuma un inventāra izvēli un iegādi, kā arī iemaņām un taktiku.
•    Reizi mēnesī jaudas (FTP) tests, tsk.izmantojot kluba iekārtas, tsk. trenera vadībā.
•    Profesionāla uzsēdes regulēšana un korekcija.
•    Konsultācijas par sporta palīglīdzekļu (atjaunošanās sistēmu, balansa inventāra utml.) izmantošanu un pielietošanu.
•    Ja sportists vēlas un ir nepieciešams, tad brīvi pieejama trenera konsultācija klātienē iepriekš vienojoties.
Piemērota profesionāliem sportistiem vai sportistiem - amatieriem ar ambīcijām uz augstāku rezultātu sasniegšanu visīsākajā laikā un labākajiem rezultātiem pieredzējušiem sportistiem kā arī augstu sasniegumu sportā.
no 80,- EUR/mēn.


Pakalpojumu apmaksātājs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona.
Sportists sacensībās var pārstāvēt jebkādu sporta vai organizatorisku struktūru.
Papildus trenera honorāram jāapmaksā nodokļi, atkarībā no vienošanās un samaksas veida.
Vienošanās tiek slēgta minimums uz 3 mēnešiem. Pirmā maksa jāveic par 3 mēnešiem, nākamajā mēnesī par tekošo mēnesi uz priekšu līdz 10.datumam.
Ar atsevišķu vienošanos var tikt piemērota atlaide par 3,6 un 12 mēnešu priekšapmaksu, vai ja vienošanās tiek slēgta par vairākiem sportistiem.